Lấy cảm hứng từ thư viện quốc gia, một thư viện cho khối quần thể biệt thự sân vườn đã ra đời…