Việc một thương hiệu nổi tiếng thế giới đã đến và đầu tư khu phức hợp giải trí tiêu chuẩn 5 sao tại Đà Nẳng đã báo hiệu một tiêu chuẩn chuẩn mực trong ngành giải trí tại Việt Nam_CEO of Triump Brand đã thốt lên như thế…